O nas
POZ
Poradnie
           specjalistyczne
Daignostyka
Rehabilitacja
O NAS


Nasza Przychodnia dysponuje szeroko rozwiniętym działem diagnostycznym, wyposażonym w sprzęt umożliwiający wykonywanie większości wymaganych badań na miejscu.
Zapraszamy do korzystania z usług naszych pracowni:

 • Laboratorium Analityczne
 • Pracownia EKG
 • Pracownia USG
 • Echo Serca
 • Pracownia Endoskopii
 • Pracownia Audiometrii


  Laboratorium Analitycznefoto

  Lokalizacja: parter
  Nr tel. (032) 326 22 03

  Większość badań wykonujemy na miejscu, a niektóre, te rzadsze, u podwykonawcy - Śląskie Laboratorium Analityczne.
  Badania wykonuje się nieodpłatnie na zlecenie lekarza NFZ, lub odpłatnie, bez skierowania.

  Rejestracja
  Na bieżąco w Laboratorium - bez wcześniejszych zapisów
  Pobieranie materiału: Poniedziałek - Piątek 07.00 - 09.00
  Odbiór wyników:
  W większości przypadków tego samego dnia - w rejestracji
  14.00 - 18.00 tego samego dnia
  8.00 - 18.00 w dni następne

  Jak przygotować się do badania?
  Do większości badań należy przybyć na czczo.
  Materiał biologiczny do badań (mocz, kał) należy przynieść w specjalnym pojemniku dostępnym w aptece.

  Wyniki można odebrać na stronie internetowej laboratorium.


  Pracownia EKG

  Lokalizacja: I piętro
  Nr tel. (032) 326 22 07

  W Pracowni EKG wykonujemy badania elektrokardiograficzne serca.
  Badanie wykonuje się nieodpłatnie na zlecenie lekarza, lub odpłatnie bez skierowania.

  Rejestracja:
  osobiście w Gabinecie Zabiegowym l
  Poniedziałek - Piątek 08.00 - 18.00
  Odbiór wyników:
  po badaniu

  Jak przygotować się do badania?
  Należy pozbyć się owłosienia na skórze klatki piersiowej


  Pracownia USG

  Lokalizacja: Parter
  Nr tel. (032) 326 22 00

  W Pracowni USG wykonujemy badania ultrasonograficzne:
  - narządów jamy brzusznej,
  - układu moczowego,
  - gruczołu krokowego,
  - tarczycy.

  Badanie wykonuje się nieodpłatnie na zlecenie lekarza, lub odpłatnie bez skierowania.

  Rejestracja:
  osobiście w Rejestracji
  lub telefonicznie
  Poniedziałek - Piątek 08.00 - 18.00
  Odbiór wyników: Po badaniu

  Jak przygotować się do badania?
  O sposobie przygotowania do danego badania należy zapoznać się przy rejestracji.


  Echo Serca

  Lokalizacja: I piętro
  Nr tel. (032) 326 22 00

  Badanie Echokardiograficzne wykonuje Specjalista Kardiolog.

  Rejestracja:
  osobiście w rejestracji ogólnej
  lub telefonicznie
  Poniedziałek - Piątek 08.00 - 18.00
  Badanie:
  W godzinach pracy Poradni Kardiologicznej
  Odbiór wyników: Po badaniu

  Jak przygotować się do badania?
  Należy pozbyć się owłosienia na skórze klatki piersiowej


  Pracownia Endoskopii

  Lokalizacja: I piętro
  Nr tel. (032) 326 22 07

  W Pracowni Badań Endoskopowych przewodu pokarmowego wykonujemy badania:
  -gastroskopia,
  - kolonoskopia

  Badanie gastroskopowe wykonuje się nieodpłatnie na zlecenie lekarza POZ lub specjalisty, albo odpłatnie bez skierowania.
  Badanie kolonoskopowe wykonuje się wyłącznie odpłatnie.

  Rejestracja:
  osobiście w Gabinecie Zabiegowym
  lub telefonicznie
  Poniedziałek - Piątek
  08.00 - 18.00
  Odbiór wyników:
  Po badaniu.
  Jeśli w trakcie badania pobierane są wycinki, wynik należy odebrać po ok. 3 tygodniach w gabinecie endoskopii 17.00-18.00

  Jak przygotować się do badania?
  O sposobie przygotowania do danego badania należy zapoznać się przy rejestracji.


  Pracownia Audiometrii

  Lokalizacja: I piętro (przy Poradni Laryngologicznej i Audiologicznej)
  Nr tel. (032) 326 22 09

  W Poradni wykonuje się szeroki zakres badań audiometrycznych (oceny narządu słuchu)

  Badanie wykonuje się nieodpłatnie na zlecenie lekarza audiologa, lub odpłatnie bez skierowania.

  Rejestracja:
  osobiście w Pracowni
  Poniedziałek
  Wtorek
  Środa
  Czwaretk
  Piątek
  13.00 - 16.00
  11.00 - 13.00
  11.00 - 13.00
  11.00 - 13.00
  11.00 - 13.00
  Odbiór wyników: Po badaniu

  Jak przygotować się do badania?
  Badanie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.